Distriktsstämma 2014

Distriktsstämmans handlingar för 2014

På begäran publiceras stämmohandlingarna för 2014 igen.

 

OBS Verksamhetsrevision för NS scoutdistrikt 2013, ej inkluderad i dokumentet med alla handlingar.