Distriktsstämma 2016

Välkomna till distriktsstämma

Alla medlemmar i Norra Smålands Scoutdistrikt kallas på detta sätt till distriktsstämma. Stämman kommer att hållas den 5 mars på Tånnögatan 24 i Värnamo

Vi startar klockan 09:00 med gemensam fika för att sedan öppna stämman klockan 09:30. Vi räknar med att sluta ungefär 15:00.

Stämman är som vanligt gratis för alla, delegater, suppleanter, ombud, styrelse och observatörer.

Vi hoppas på detta sätt att stämman blir välbesökt och att kårerna vågar ta med sig de lite yngre deltagarna.

Alla som deltar på stämman, både delegater, ombud och observatörer, måste föranmäla sitt deltagande och eventuella allergier för att vi ska kunna ordna med fika och lunch.

Anmälan sker kårvis senast 25 februari till norrasmaland@gmail.com

 

2016-02-06 Motioner upplagda
2016-02-07 Verksamhetsrevision upplagd
2016-02-08 Budget, Verksamhetsberättelse, Verksamhetsplan, Kommunikationsplan och Medlemsutveckling upplagda
2016-02-08 Valberedningens förslag upplagt
2016-02-26 Resultat- och Balansrappprt upplagda
2016-03-02 Revisionsberättelse upplagd

Stämmohandlingar