Kårprojektet

lagerliv5

Distriktet har i budgeten avsatt en summa pengar för att ekonomiskt stötta kårer som vill utöka/utveckla sin verksamhet. Tanken är att pengarna kan användas för att rekrytera, starta nya avdelningar, utbilda ledare eller annat som stöttar kårens utveckling.

Mer information om upplägget för kårprojektet, aktuella ansökningsperioder och exempel på hur ett kårprojekt kan se ut finner du i informationsbladet nedan. Har du frågor är du välkommen att kontakta någon ur styrelsen.

Till vänster finns länk till länk till ansökningssidan för kårprojektet.
Fyll i den och skicka in.

Nedan finner du länkar till formulär för att avrapportera avslutade projekt – ladda ner denna och använd när du begär utbetalningar.