Välkommen på Kårordförandeträff

 

Den 21 augusti bjuder distriktsstyrelsen in till en Kårordförande träff i Ryssbystugan klockan 10:00-13:00. Varje kår i distriktet får skicka 2 personer och då ser vi helst ordförande och vice ordförande från respektive kår, men i undantagsfall får ni skicka en ersättare.

 

Program:
10:00 Fika
10:30 Öppen diskussion
12:00 Lunch
13:00 Avslutning

 

Vi kommer att utbyta idéer och prata om framtida arrangemang inom distriktet.
– Demokratijamboreen
– Distriktstämma – Tävlingsdag
– Distriktshajker – Distriktsläger
– Ideeutbyte
– Öppna frågor

 

Anmälan sker till distriktsmailen: norrasmaland@gmail.com senast den 14 augusti.

 

Med hopp om stort deltagande.

 

Med vänliga hälsningar

 

Stefan Lindberg
Distriktsordförande