Om distriktet

fredag4

I distriktet gör vi saker som inte är så lätta att jobba med i patrullen eller kåren, till exempel genomföra utbildningar och arrangera läger.

Norra Smålands scoutdistrikt består av drygt 1000 scouter och ledare som är medlemmar i någon av de 25 kårer som ingår i distriktet, geografiskt finns vi i Jönköpings län.

Distriktets verksamhet leds av en styrelse som väljs på den årliga distriktsstämman där alla kårer har rösträtt. Till sin hjälp har styrelsen ett antal ombud, vanliga scouter och ledare som brinner lite extra för till exempel information eller utbildning och vill vara med och arbeta med de frågorna inom distriktet. Är du själv intresserad av att engagera dig i distriktets verksamhet är du varmt välkommen att kontakta valberedningen eller den grupp du vill vara med i – vi vill gärna bli fler!