Förvaltning

Förvaltningsgruppen förvaltar distriktets tillgångar i form av anläggningar och pengar.

johannaottvar

Johanna Ottvar

E-post: johanna.ottvar@gmail.com
Mobil:
070-3758922

.

Lars Norlin

Ansvarig Skuggebo
E-post: lars.e.norlin@telia.com
Mobil:
070-34 75 804

.

Mats Larsson

Ansvarig Ryssby
E-post: 65larsson@glocalnet.net
Telefon:
070-2455763

.