Övriga kontaktpersoner

Här finner du kontaktuppgifter till distriktets alla ombud. Kontakta dem gärna om du har idéer eller synpunkter på verksamheten.

Henrik Stenholm

Webb
E-post: henrik.stenholm@gmail.com
Mobil:
070-679 52 99

Ombud

Andrea Renblad

Revisor
E-post: norrasmaland@gmail.com

Ombud

Else-Mari Trum

Revisor
E-post: norrasmaland@gmail.com

Ombud

Johan Granath

Revisorssuppleant
E-post: norrasmaland@gmail.com

Ombud

Ulf Fransson

Revisorssuppleant
E-post: norrasmaland@gmail.com

.

Håkan Arthursson

Verksamhetsrevisor
E-post: norrasmaland@gmail.com
Mobil:
0704-31 36 54

Ombud

Lars Skarp

Verksamhetsrevisor
E-post: lars.skarp@telia.com
Mobil:
0709-12 73 65

Ombud